ساختمان شرکت سهامی فرش ایران

ساختمان شرکت سهامی فرش ایران

این ساختمان عمارتی است که میان سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ در خیابان فردوسی در مرکز شهر تهران ساخته شد. این ساختمانمتعلق به یکی از بازرگانان نیکوکار زرتشتی به نام ارباب جمشید بوده است. از روی سنگ نبشته…