آشنایی کامل با طرز گره ترکی در قالیبافی

آشنایی کامل با طرز گره ترکی در قالیبافی

 

طرز عمل گره ترکی

 

آشنایی کامل با طرز گره ترکی در قالیبافی

آشنایی کامل با طرز گره ترکی در قالیبافی

 

این گره روی دو تار زیر و رو به کار می رود. بدین ترتیب که بافنده خامه یا پرز، را در دست چپ گرفته و به صورت عمود یا خط مستقیم بر روی تارهای رو و زیر قرار می دهد. هر یک از دو سر خامه به پشت یکی از تارها رفته پس از پیچیدن به دور آنها از بین دو تار بیرون آمده به طرف بافنده کشیده می شود.

 

این گره با استفاده از قلاب تبریزی بدین صورت انجام می شود که ابتدا یک جفت چله زیر و رو را به کمک قلاب جلو کشیده، بخشی از خامه موردنظر را در دست چپ گرفته یک سر خامه را به کمک قلاب بین دو چله برده و آن را از پشت تار اول بیرون آورده از روی دو تار عبور می دهیم، آنگاه آن را پشت تار دوم برده و سپس سر خامه را از بین دو تار مجدداً بیرون می آوریم و هر دو سر را با هم بطرف پایین می کشیم و اضافه آنرا با لبه تیز قلاب قطع می کنیم

این نوع گره که ترکی و نیز همچنین متقارن  نامیده می شود بیشتر به کمک قلاب انجام می گیرد و نسبت به سایر بافتها محکمتر است و استقامت بیشتری نسبت به سایرین دارد . گره ترکی در ترکیه و آذربایجان و همدان و دیگر نقاط ترک نشین و ترک زبان  به کار می رود، ولی در سطح جهانی کمتر مورد استفاده است .

 

بافندگان زبده به نحوی عمل می کنند که از یک سمت نیاز به بریدن سرپرز دیگر گره نباشد و تقریباً پرز به اندازه مورد نیاز بیرون آمده و فقط قسمت بلند آنها بریده می شود. ضمناً باید دقت شود که در موقع جلو کشیدن دو سر گره اندازه آنها یکسان باشد و یکی کوتاهتر و دیگری بلندتر نباشد.

 

▪ حالات فرعی: (متقارن ۲ ـ متقارن ۳) حالتهای فرعی متناسب با میزان کشش و ضخامت پود ضخیم در تغییر است.

 

پس از بافت یک رج و عبور پود ضخیم از روی ردیف گره ها، برحسب میزان ضخامت و کشش پود، گره ها در دو حالت قرار می گیرند. عبور ود ضخیم سبب می شود که تار زیر به طرف پایین و پشت فرش و تار رو به طرف سطح قالب و رو به بافنده رانده شده، در نتیجه تارهای زیر و رو در دو سطح متفاوت نسبت به پشت و روی قالی قرار می گیرد (رجوع کنید به شیوه های بافت لول و تخت در بخش پودها).

بر حسب آنکه خامه دوران یافته به دور تار سمت راست در موضعی پایین تر و یا بالاتر نسبت به تار سمت چپ قرار گیرد، نوع گره به ترتیب به متقارن نوع دوم و در حالت عکس به گره متقارن نوع سوم موسوم خواهد شد.امیدوارم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشه .

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*